Öppningsbar ätfront

3 meter.

Priser, exkl./inkl. moms
En ätfront: 7.600 /  9.500 kr