Dubbeldörrar till vindskydd Confort

Dubbeldörrar till Confort uteboxar/väderskydd

Dessa dubbeldörrar till hästbox eller vindskydd öppnar upp och gör det möjligt att göra en förrådsdel på Confort Uteboxar eller på Confort väderskydd. Dörrarna består av samma underhållsfria material som dessa.

Dubbeldörrar till hästbox är en praktisk lösning när du vill utnyttja vindskyddet maximalt eller skapa rymd och öka tillgängligheten i boxen.

Priser, exkl./inkl. moms
Dubbelport: 12.000 /  15.000 kr