System Flexibelt Open Total

Med systemet Open Total svänger man ut hela boxfronten i stallgången så att man får en stor öppning in i boxen.

Visa bildspel i helskärm