Uteboxfront Confort med två delad dörr, plexiglas och galler i överdelen.

Boxfront till Confort med två delad dörr, plexiglas och galler i överdelen.

Priser, exkl./inkl. moms
Uteboxfront Confort: 10.000 /  12.500 kr