Qloss Stable stallgång

Denna produkt är framtagen för att få ett optimalt dammskydd, men som inte gör golvet halt för hästen att röra sig på.

Qloss Stable Stallgång är skapad för framförallt stallgångar och uppbindningsplatser. Denna produkt är framtagen för att få ett optimalt dammskydd, men som inte gör golvet halt för hästen att röra sig på. Qloss Stable Stallgång går ner djupt i underlaget och binder dammet, vilket bidrar till ett dammfritt golv. Vidare hindrar produkten att skadligt damm inte dras upp ur underlaget när du till exempel sopar din stallgång.

Priser, exkl./inkl. moms
5 liter: 900 /  1125 kr