Köpvillkor & garantier

Priser

Priser på hemsidan och i katalogen anges först exkl moms och sedan inkl moms. Vi resarverar oss för plötsliga valutaförändringar då inredningen köps in i euro.

Garantier

Tack vare vår höga produktkvalitet och våra duktiga medarbetare lämnar vi tre års garanti på alla samtliga produkter.

Garantin omfattar material och tillverkningsfel av samtliga metallprodukter, doc inte skönhetsfel som slaggrester/droppbildningar från varmförzinkningen. Garantin gäller inte när: Fel uppstår på grund av vanvård, felaktigt användning eller händelser som rimligen inte förväntas eller kontrolleras. Inte heller ytbehandlingsproblem som beror på för hög luftfuktighet eller yttre åverkan.

Kredit

Vid kredit skall alltid person eller organisationsnummer uppges, samt att vi gör en sedvanlig kreditupplysning. Betalning sker via faktura om 10 dagar om inget annat anges. Beställningsvaror faktureras då de finns för avhämtning.

Frakt & transporter

Tillkommer enligt sedvanlig frakttaxa för respektive transportör. Avlastning ombesörjes av kund.

Leveranstid

Lagervaror normalt 3dagar, kundspecifika produkter enligt överenskommelse.

Transportskada

Vid transportskada skall motagaren omgående anmäla skadan till transpotören.

Reklamationer

Skall alltid anmälas till Stallkompaniet.